Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Michał Cieślar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CIEŚLAR NIERUCHOMOŚCI Michał Cieślar z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-010) przy ul. Dworcowej 76/101, REGON: 360734677, NIP: 7292598053.
Dane osobowe z formularza (tj. imię, nazwisko, email, telefon) przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Uzupełnienie formularza stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na kontakty marketingowe i/lub handlowe dane osobowe z formularza (tj. imię, nazwisko, email, telefon) przetwarzane są w celach handlowych i/lub marketingowych w oparciu o art. 6 ust.1 pkt a RODO.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody.

Prawa Osoby, której dane dotyczą
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres Administratora danych, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@cieslarnieruchomosci.pl.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wykorzystanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotomani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Wykorzystanie cookies
Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer.
Zmiana polityki prywatności
Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.cieslarnieruchomosci.pl


Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z nami – biuro@cieslarnieruchomosci.pl